FIG.29.jpg

Produktområden

SWEMIX AB har en bred maskinpark med tillverkningsmöjligheter inom många olika produktområden.

Svarvning är vår kärnverksamhet men vi arbetar även med fräsning, fleroperationsarbeten, plåtbearbetning, svetsning mm. Totalt har vi mer än 70 maskiner för skärande bearbetning samt ca 25 maskiner för plåtbearbetning.

Vi har stor flexibilitet i vår maskinpark vilket ger oss möjlighet att producera både enkla och avancerade detaljer i små och stora serier.

Vi vill se oss som en komplett leverantör av mekaniska komponenter eftersom vi även levererar bearbetade rör, tråddetaljer, kallstukade detaljer samt fästelement i standard- och specialutföranden.

Med ett väl inarbetat nätverk ombesörjer vi även tjänster som galvanisk ytbehandling, anodisering, lackering, värmebehandling, slipning, polering, märkning mm.

Vi utför även montering, provning, och kitförpackning.