Om Gnosjö

På 1700-talet etablerades de första tråddragerierna i Gnosjö. Det som började med enkelt hantverk har utvecklats till en unik industriregion med stor flexibilitet och modern teknologi. Regionen har under alla år utsatts för stark konkurrens vilket medfört att vi ständigt söker förbättringsåtgärder.

Det samarbete och den företagsamhet som utgör Gnosjöandan finns kvar än idag.

Gnosjö Kommun med sina 9500 invånare har idag över 250 tillverkande företag. För SWEMIX innebär detta ett starkt nätverk av partners och leverantörer inom produktion och efterbearbetning – allt inom ett par mils radie.


Övernattning: Hestraviken
Lunch: Köket i Gnosjö

Är du intresserad av kulturhistoria? Gör ett besök på Hylténs Industrimuseum