Kunder

Våra kunder finns främst inom svensk industri. Ser man till koncernen som helhet är dock exportandelen betydande.