Historik

SWEMIX AB grundades 1988 av Olof Forsberg och Thomas Bolmgren. Båda hade en bakgrund från försäljning av mekanikdetaljer.

Redan i början av 90-talet hade SWEMIX byggt upp ett omfattande kundregister. Bland kunderna fanns snart både mindre familjeföretag och stora, svenska exportföretag. Leverantörerna fanns både lokalt i Gnosjö-området och ute i Europa.

1992 byggdes nya lokaler. Nu hade företaget en fullfjädrad organisation för såväl administration, kvalitetskontroll och leveranser.

I början av 2000-talet ändrades inriktningen något. Företaget valde nu att satsa mer på egen tillverkning. SWEMIX förvärvade ett företag med inriktning på skärande bearbetning. 
Under de följande åren köptes ytterligare tre lokala företag med verksamhet inom svarvning, fräsning och plåtbearbetning.