Gällande allmänna leveransbestämmelser är enligt ORGALIME S2000, förutom leveranser till kunder i de Nordiska länderna, där gällande villkor är enligt NL09.
Dessa villkor är gällande om inget annat är avtalat.