IMG_3816.jpg

Om SWEMIX

SWEMIX AB är moderbolaget i en företagsgrupp med inriktning på tillverkning och försäljning av mekaniska komponenter. Produktionen sker till största delen i fyra helägda dotterbolag, samtliga i närområdet. Sammanlagt är vi 100 medarbetare.

Vi samarbetar även med några lokala och utländska tillverkare - specialister inom olika tillverkningsområden.

Med dessa resurser erbjuder SWEMIX en unik lösning för ditt mekanikbehov. Du kan minska antalet leverantörer samt säkerställa leveranser och kvalitet. På köpet får du en god portion Gnosjöanda!