2020-08-07

Nya investeringar 2020

Kapacitetsökning och ett rejält tekniklyft inom svarvning, fräsning och plåtbearbetning

SWEMIX AB genomför nu flera nyinvesteringar i maskiner och automationsutrustningar samt en tillbyggnad av produktionslokalerna.

Investeringarna består av två nya svarvar för dimensioner upp till Ø26 och 80mm samt fler robotar och egenbyggda automationsceller. Produktionslokalerna utökas med 1300 m2.

Vi installerar dessutom en helt ny fiberlaser med automationsutrustning, kantpress samt svetsrobot.

Investeringsprogrammet beräknas vara komplett genomfört till hösten. Därmed står vi väl rustade med ökad produktionskapacitet och bättre resursutnyttjande.

Fler nyheter