20190506_073456 (002).jpg

Kvalitet & Miljö

SWEMIX AB arbetar enligt ett dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem, certifierat enligt
ISO 9001 och ISO 14001. Systemet garanterar fortlöpande övervakning av företagets produktkvalitet och miljöpåverkan.

På vår kvalitetsavdelning har vi en mycket hög utrustningsnivå. Där finner du all nödvändig mätutrustning såsom; mätmaskin, profilprojektor, mätarm, höjdmätare, ytfinhetsmätare, mikroskop, digitala mikrometrar, mätklockor, gängtolkar, måttpinnar mm. 

I de fall då mätprotokoll, materialcertifikat, IMDS etc efterfrågas utför vi detta.

Vi har genom åren alltid varit kända för mycket hög produktkvalitet och leveransprecision. När våra kunder utvärderar oss, t ex genom kvalitetsrevisioner, får vi alltid höga betyg.