2015-08-07

Efter en stark vår och försommar med en mycket god orderingång

färdigställs nu en utbyggd maskinhall på ca 750 kvadratmeter.

Utökningen sker i vår produktionsenhet där pressade och laserskurna plåtartiklar tillverkas.

 

Samtidigt förbereder vi installationen av en ny automatisk pressline.

Maskinen är av fabrikatet Raster och har 250 tons presskraft.

 

Fler nyheter